Länkar och lästips

Här hittar du länkar och lästips med fler bra tips på hur du kan rädda världen!


Rädda världen när du söker på internet! När du söker med sökmotorn Ecosia bidrar du till att plantera träd. Bekvämare än såhär blir det inte att rädda världen - eller hur?

Fairtrade är en certifiering för hållbar utveckling. Kriterierna för Fairtrade-märkning handlar både om att skapa bra arbetsförhållanden för odlare och anställda och om att ha en produktion som är miljömässigt hållbar.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Överenskommelsens mål handlar om samtliga tre aspekter av hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga.

Jordbruksverket är regeringens förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. På Jordbruksverkets hemsida kan du hitta information om ekologisk produktion såväl som djurskyddsbestämmelser.

KRAV är en svensk miljömärkning för ekologisk mat. 

Naturskyddsföreningen är en ideell förening som arbetar för naturskydd och miljövård. Naturskyddsföreningen står bakom miljömärkningen Bra Miljöval.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som arbetar med miljöfrågor. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa om olika typer av miljöproblem och lära dig mer om Sveriges miljömål. 

Världsnaturfonden, WWF, arbetar för att skydda hotade arter och deras livsmiljöer. På WWFs hemsida kan du läsa mer om deras arbete och hur du kan leva mer klimatsmart och miljömedvetet. 


© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018