Var bananerna bättre förr?

Den 22 maj var det internationella dagen för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är kort beskrivet den variationsrikedom som finns bland jordens levande organismer. Det handlar om en mångfald av ekosystem och arter men också om en genetisk mångfald inom arter. Dagens bananhistoria handlar just om vad som kan hända när den genetiska mångfalden inom en art är begränsad.

Det hela börjar under första halvan av 1900-talet - för som så mycket annat så var också bananerna bättre förr. Fram till 1960-talet tillhörde merparten av de bananer som exporterades och konsumerades banansorten Gros Michel. De bananerna var större, godare och ja, helt enkelt kanske snäppet bättre än de bananer du gick och köpte på Ica i förrgår. Men Gros Michel-bananerna kom att drabbas av en svampsjukdom, panamasjukan, som slog hårt mot bananodlingar världen över.

black-and-white-2688438 1920

Vad hade nu den här banananekdoten med biologisk mångfald att göra? Jo, att panamasjukan kunde slå ut en så stor del av bananodlingarna kan förklaras av att de bananer vi odlar och äter har en könlös förökning som gör att            varje banan är den andra lik. Den genetiska variationen bland bananerna på världens bananplantage är alltså extremt låg vilket gör bananerna extremt känsliga mot förändringar och sjukdomar.

Gros Michel-bananerna kom att ersättas av en annan banansort: Cavendish. Det är den banansorten du och jag hittar när vi går till affären och handlar. Men på 1990-talet upptäcktes en ny variant av panamasjukan, en variant som drabbar Cavendish-bananerna. Det finns alltså en risk att även Cavendish-bananerna slås ut liksom Gros Michel-bananerna slogs ut. En del forskare arbetar för att genmodifiera Cavendish-bananerna till att vara motståndskraftiga mot panamasjukan medan bananodlare försöker odla fram en banansort som ska vara så lik Cavendish som möjligt. En given lösning på problemet finns inte och frågan är: hur smakar bananerna om 50 år?

© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018