Internationella tigerdagen

En liten pojke kom fram till mig förra året och sa: ”Jag ska rädda tigrarna, för det finns inte så många tigrar kvar”. Ibland är barn mycket kloka.

Den lilla pojken har helt rätt i att det inte finns så många tigrar kvar. Det allvarligaste hotet mot tigrarna är illegal jakt. En stor anledning till att man jagar tigrar är för att tigerben är eftertraktade i den asiatiska naturmedicinen men också tigrarnas skinn är eftertraktat på den illegala marknaden. Dessutom finns konflikter mellan människor och tigrar då människor gärna jagar hjortar och vildsvin, som också utgör viktiga bytesdjur för tigrarna.

tiger-2535888 1920

”Jag ska rädda tigrarna” sa den lilla pojken. Men hur räddar vi tigrarna? Det första steget är att vi gör precis samma sak som den lilla pojken; vi lär oss om tigrarnas situation och vi berättar om tigrar för andra. Det är ett toppensätt att vara med och rädda tigrarna! Ett annat sätt att hjälpa världens tigrar är att skänka pengar till en organisation som arbetar för att bevara tigern. Ett exempel på en sådan organisation är Världsnaturfonden WWF. På deras hemsida kan du bli Tigerfadder eller starta en egen insamling till förmån för världens tigrar.

Den som planerar att semestra i Asien kan göra en stor skillnad för världens tigrar genom att vara en medveten turist. I Asien finns flertalet tigerparker där man som turist kan fotografera sig tillsammans med tigrar. Många tycker kanske att detta verkar spännande - men för tigrarna i tigerparkerna är det en stressfull situation och dessutom är många tigerparker också del av den illegala handeln med tigerdelar. Att låta bli att stödja tigerparkerna är alltså ett mycket bra sätt att hjälpa världens tigrar.

År 2016 kunde man för första gången se att världens tigrar ökar i antal då man beräknade antalet vilda tigrar till 3900. Målet i det internationella bevarandearbetet för tiger är att det år 2022 ska finnas över 6000 vilda tigrar – och det tycker jag att vi ska hoppas på och jobba för!

Läs mer om tigrar på:

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125904-tiger

© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018