Hur klimatsmart är jag egentligen?

”Hjärtligt välkomna ombord alla klimatsmarta resenärer!” hälsar de välkomna i tågets högtalare. Idag åker jag tåg och det är ju klimatsmart. Men hur klimatsmart är jag egentligen? Det ska vi ta reda på! 

Tåget har just passerat Uppsala och för att reda ut hur klimatsmart jag egentligen är klickar jag in på www.klimatkontot.se. Klimatkontot är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och på hemsidan kan du svara på ett antal frågor om din konsumtion och livsstil för att sedan få en indikation på hur stor din klimatpåverkan är. Frågorna handlar om matkonsumtion, el- och energianvändning, resvanor med mera.

Min klimatpåverkan enligt Klimatkontot är 3,7 ton koldioxidekvivalenter per år. Det är under medelsvenskens klimatpåverkan som ligger på ca 8 ton koldioxidekvivalenter per år. Innan år 2050 behöver koldioxidutsläppen vara nere på 2 ton per person och år. Hur klimatsmart lever du? 

Testa dig själv på www.klimatkontot.se!

© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018