Bananer!

”Var ligger landet där man böjer bananerna?” sjunger artisten Mojje i låten med samma namn. Och svaret är inte helt enkelt. Bananen härstammar från Asien men odlas idag i ett stort antal länder både i Asien, Sydamerika och Afrika. Störst produktion av bananer har Indien medan Ecuador är det land som exporterar flest bananer.

banner-2371477 1920

Bananproduktionen har varit omdiskuterad på grund av de arbetsförhållanden som råder på plantagen och de kemiska bekämpningsmedel som används i odlingen. Ekologiska och Fairtrade-märkta bananer har därför kommit att bli relativt vanligt i affärerna. När du handlar bananer är chansen därför stor att bananerna du köper är både Fairtrade-märkta och ekologiska - och det är ju toppen för:

  • Ekologiska bananer är odlade utan kemiska bekämpningsmedel
  • Barnarbete är förbjudet både i ekologisk och Fairtrade-certifierad produktion
  • Fairtrade ställer krav på minimilöner och bra arbetsvillkor för de som arbetar på bananplantagen
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden

Rädda världen genom att köpa Fairtrade-märkta och ekologiska bananer till tacosen eller banankakan alltså. Det känns ju som ett helt okej sätt att rädda världen.

Läs mer om Fairtrade-märkta bananer och ekologiska bananer:

https://fairtrade.se/varfor-ska-jag-valja-fairtrade-markta-bananer/

http://www.krav.se/krav-markta-bananer-bra-dig-odlaren-och-miljon

© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018