Blogg

Bananer!

”Var ligger landet där man böjer bananerna?” sjunger artisten Mojje i låten med samma namn. Och svaret är inte helt enkelt. Bananen härstammar från Asien men odlas idag i ett stort antal länder både i Asien, Sydamerika och Afrika. Störst produktion av bananer har Indien medan Ecuador är det land som exporterar flest bananer.

banner-2371477 1920

Bananproduktionen har varit omdiskuterad på grund av de arbetsförhållanden som råder på plantagen och de kemiska bekämpningsmedel som används i odlingen. Ekologiska och Fairtrade-märkta bananer har därför kommit att bli relativt vanligt i affärerna. När du handlar bananer är chansen därför stor att bananerna du köper är både Fairtrade-märkta och ekologiska - och det är ju toppen för:

  • Ekologiska bananer är odlade utan kemiska bekämpningsmedel
  • Barnarbete är förbjudet både i ekologisk och Fairtrade-certifierad produktion
  • Fairtrade ställer krav på minimilöner och bra arbetsvillkor för de som arbetar på bananplantagen
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden

Rädda världen genom att köpa Fairtrade-märkta och ekologiska bananer till tacosen eller banankakan alltså. Det känns ju som ett helt okej sätt att rädda världen.

Läs mer om Fairtrade-märkta bananer och ekologiska bananer:

https://fairtrade.se/varfor-ska-jag-valja-fairtrade-markta-bananer/

http://www.krav.se/krav-markta-bananer-bra-dig-odlaren-och-miljon

Lilla Rädda-Världen-Bloggen goes bananas!

Det finns ingenting som startar konversationer så bra som bananer. Alla har någonting att säga om bananer. En del äter bananer i tacos, en del vill ha dem på pizza och en del gör delfiner av dem. Och kanske är det inte så konstigt att bananer väcker engagemang; i Sverige äter vi i genomsnitt 17kg bananer per person och år!

delfin-bananas-1737836 1920

Den här veckan går Lilla Rädda-världen-bloggen bananas! Vart ligger landet där man böjer bananerna? Och är det sant att bananerna var bättre förr? Vad kan man göra med de där bananerna som legat framme i fruktskålen hemma lite för länge och varför är det bra att köpa Fairtrade-märkta bananer?

Let’s go bananas!

Hur klimatsmart är jag egentligen?

”Hjärtligt välkomna ombord alla klimatsmarta resenärer!” hälsar de välkomna i tågets högtalare. Idag åker jag tåg och det är ju klimatsmart. Men hur klimatsmart är jag egentligen? Det ska vi ta reda på! 

Tåget har just passerat Uppsala och för att reda ut hur klimatsmart jag egentligen är klickar jag in på www.klimatkontot.se. Klimatkontot är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och på hemsidan kan du svara på ett antal frågor om din konsumtion och livsstil för att sedan få en indikation på hur stor din klimatpåverkan är. Frågorna handlar om matkonsumtion, el- och energianvändning, resvanor med mera.

Min klimatpåverkan enligt Klimatkontot är 3,7 ton koldioxidekvivalenter per år. Det är under medelsvenskens klimatpåverkan som ligger på ca 8 ton koldioxidekvivalenter per år. Innan år 2050 behöver koldioxidutsläppen vara nere på 2 ton per person och år. Hur klimatsmart lever du? 

Testa dig själv på www.klimatkontot.se!

© Lilla Rädda-Världen-Bloggen 2018